Bộ Cài Đặt Yosemite Với Cách Tạo Tốc Độ Nhất Cho Macbook

Cách đơn giản nhất mọi người thường dùng đó là tải từ chính Appstore về Yosemite10.10 nhưng thường xuyên gặp lỗi trong một vài trường hợp. Bộ cài đặt Yosemite cần được làm mới hoàn toàn nếu bạn muốn xử lý hết đống rắc rối kia đi.


 

Sử dụng DiskMaker X để tạo bộ cài đặt Yosemite

 

Để dễ dàng thao tác cũng như không tốn thời gian cho công đoạn tìm kiếm bạn nên để DiskMaker X hiện ra ngoài màn hình hay lưu nó vào Application.

 

 

Khởi động DiskMaker X rồi nhập 10.10 khi tạo bộ cài đặt Yosemite

 

Khởi động DiskMaker X rồi nhập 10.10 khi tạo bộ cài đặt Yosemite

 

 

Mở file vừa tải về máy và bắt đầu tạo bộ cài đặt Yosemite

 

Mở file vừa tải về máy và bắt đầu tạo bộ cài đặt Yosemite

 

 

Sử dụng đĩa USB từ 8GB trở nên để tạo bộ cài đặt Yosemte

 

Sử dụng đĩa USB từ 8GB trở nên để tạo bộ cài đặt Yosemte

 

 

Di chuyển chuột nhấn ổ USB vừa hiện và ấn "Choose this disk"

 

Di chuyển chuột nhấn ổ USB vừa hiện và ấn "Choose this disk"

 

 

Click  Erase then create the disk

 

Click  Erase then create the disk

 

 

 Nhập password bạn muốn tạo vào

 

 Nhập password bạn muốn tạo vào

 

 

Chờ đợi thoài gian cho Mac khởi tạo đĩa

 

Chờ đợi thoài gian cho Mac khởi tạo đĩa

 Đã xong 1 đĩa cài USB dùng boot đồng thời cài bản Yosemite 10.10

 

Sử dụng câu lệnh để tạo bộ cài đặt USB

 

Trong cách này có vẻ ngắn gọn hơn nhưng bạn vẫn cần chuẩn bi USB có độ lớn từ 8GB trở nên rồi kích hoạt phần mở Disk Ultility và format với định dạng Mac OS Extended

 

Nhập câu lệnh chính xác

 

Nhập câu lệnh chính xác

 

Lưu ý cần lưu file khi được tải về vào Application rồi chạy  mục Terminal. Sau đó bạn nhập chính xác câu lệnh sau vào là được:

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Yosemite --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app –nointeraction

Chờ đợi máy tạo bộ cài đặt trong vài giây đồng hồ là hoàn tất.

Bình luận về bài viết