RealVNC – Phần Mềm Truy Cập, Điều Khiển Máy Tính Từ Xa

RealVNC là ứng dụng hỗ trợ người dùng có thể xem màn hình của máy tính khác nhờ sử dụng kết nối mạng. Ứng dụng này giúp người dùng điều khiển các hoạt động của máy tính một cách nhanh chóng.


RealVNC – Phần Mềm Truy Cập, Điều Khiển Máy Tính Từ Xa

 

RealVNC giúp người dùng có thể giám sát các thao tác trên máy tính từ xa nhờ công nghệ phát triển đến từ RealVNC Ltd. Bạn có thể ứng dụng phần mềm này vào phần mềm quản trị hệ thống CNTT, sử dụng trong văn phòng, .. và được ứng dụng vào nhiều mục đích khác.

 

RealVNC

 

RealVNC – Phần Mềm Truy Cập, Điều Khiển Máy Tính Từ Xa

 

Một số tính năng chính của RealVNC:

- Giám sát các hoạt động  trên máy tính và có thể điều khiển các hoạt động thông qua chuột và bàn phím.

- Các thao tác tắt máy, tháo bỏ các chương trình trên hệ thống, truyền dữ liệu hay truy cập tới ổ cứng,..tất cả các thao tác đều được diểu khiển từ xa.

- Ứng dụng tương thích vói nhiều hệ điều hành như: Mac OS X, Windows, Linux, Solaris, HP-UX

 


Download RealVNC Enterprise


RealVNC Enterprise 5.3.1: https://www.fshare.vn/file/YXG9M5IVL4GP


 

Bình luận về bài viết