Remote Desktop Manager EnterPrise

Remote Desktop Manager EnterPrise là ứng dụng hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa qua internet. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trỡ người dùng có thể thêm, xóa, tổ chức hoặc có thể phát hieenh các kết nối từ xa một cách nhanh chóng.


Remote Desktop Manager EnterPrise

 

Ứng dụng Remote Desktop Manager EnterPrise có khả năng tích hợp với Microsoft Remote Desktop, VNC,Terminal Services, Team Viewer, LogMeIn, FTP, Telnet, SSH, dameware, X Window, VMware, PC Anywhere, Virtual PC, Hyper-V, Citrix, Microsoft, Radmin Remote Assistance, Sun Virtual Box và nhiều hơn nữa.

 

Remote Desktop Manager EnterPrise

 

Remote Desktop Manager EnterPrise

 

Các tính năng chính của Remote Desktop Manager Enterprise 11.1.0.0:

- Lưu và quản lý tất cả các tài khoản mật khẩu

- Ứng dụng quản lý các mật khẩu hiện tại

- Share và có khả năng liên kết với các tệp đính kèm

- Có thể kết nối với các loại: RDP, SSH hoặc VNC
- Bảo vệ các dữ liệu  nhạy cảm

- Có thể kết nối với các giao diện được hỗ trợ một cách nhanh chóng.

- Truy cập qua khay biểu tượng menu ngữ cảnh nhanh và tiện lợi.
 


Dowload  Remote Desktop Manager Enterprise


 Remote Desktop Manager Enterprise 3.5.4.2: https://www.fshare.vn/file/WL132QC4AV9B


 Remote Desktop Manager Enterprise 3.6.1.1: https://www.fshare.vn/file/R7GBZSNLSWUD


 

Bình luận về bài viết