Vault 101 – Đặt Password Cho File Và Thư Mục Trên Mac

Vault 101 giúp giữu mọi dữ liệu được bảo vệ tốt nhất thông qua mã hóa AES – 256 và 256 - bit vô cùng mạnh mẽ.


➡ Tổng hợp các phụ kiện MacBook nổi bật của năm


Vault 101 – Đặt Password Cho File Và Thư Mục Trên Mac

 

Vault là cách tốt nhất giúp chuyển dữ liệu quan trọng qua internet như email, tin nhắn,… Dù cho Vault Capsule của bạn bị kẻ khác tấn công thì sẽ không thể tiếp cận do mã hóa của nó mạnh mẽ nhờ mật khẩu của bạn đặt ra mã hóa AES-256. Đây là giải pháp tốt nhất khi bạn muốn giữ lại những tài liệu quan trọng, khi chúng chưa được bảo vệ nhờ FTP server và đám mây.

 

Vault 101 – Đặt Password Cho File Và Thư Mục Trên Mac

 

Vault 101 – Đặt Password Cho File Và Thư Mục Trên Mac

 

Để đặt mất khẩu giúp bảo vệ dữ liệu của bạn sẽ qua 3 bước như sau:

1 là: Chọn folder

2 là: Set capsule name và đặt password

3 là: click vào "Create".

Hiện tại nếu bất cứ phần mềm nào giúp bảo vệ tốt cho dữ liệu của các bbạn hẳn nó sẽ được quan tâm rất nhiều. hãy để cho phần mềm Vault 101 – Password của chúng tôi thay bạn làm điều đó, giúp cho dữ liệu của bạn đạt mức an toàn tối đa. Công việc của bạn là kéo dữ liệu quan trọng nhất, cần được bảo vệ và tiến hành đặt mật khẩu khi đó thì chỉ có mình bạn là chủ sở hữu và mở được chúng mà thôi.

 

Download Vault 101

 

Vault 101

 

💡  Mọi vấn đề liên quan tới MacBook bạn vui lòng để lại câu hỏi tại Group Cộng Đồng MacBook Việt để được hỗ trợ. Thân !

 

Bình luận về bài viết