Fan MacBook Pro Retina 13" (Late 2013/Early 2015)

Giá bán 450.000₫

Thương hiệu : APPLE

Tình trạng: Còn hàng

Khuyến mại:

MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
2.7 GHz (Early 2015)
2.9 GHz (Early 2015)
3.1 GHz (Early 2015)

MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
2.4 GHz (Late 2013)
2.6 GHz (Late 2013)
2.8 GHz (Late 2013)

MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014
2.6 GHz (Mid 2014)
2.8 GHz (Mid...

09 88 092 830


MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
2.7 GHz (Early 2015)
2.9 GHz (Early 2015)
3.1 GHz (Early 2015)

MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
2.4 GHz (Late 2013)
2.6 GHz (Late 2013)
2.8 GHz (Late 2013)

MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014
2.6 GHz (Mid 2014)
2.8 GHz (Mid 2014)
3.0 GHz (Mid 2014)