Apple đã cho phép đổi Apple ID từ email bên thứ 3 thành email Apple

Chúng ta đã có thể đổi Apple ID từ email của bên thứ 3 như Yahoo!, Gmail, vv..vv sang một email khác dùng tên miền Apple mà không ảnh hưởng đến tài khoản của chúng ta. Trước đây muốn đổi email, chúng ta chỉ có thể đổi email của bên thứ 3 sang một bên thứ 3 khác, ví dụ, tài khoản Apple ID đang dùng Yahoo! thì chúng ta chỉ có thể đổi sang Gmail chứ không thể đổi sang iCloud.com. Để đổi sang iCloud.com chúng ta có thể thao tác như sau:

Từ iPhone, iPad, iPod
 

  1. Vào Cài đặt > [Apple ID của bạn] > Tên, Số điện thoại, Email.
  2. Tìm mục Liên hệ, chọn “Chỉnh sửa”, tiến hành xoá Apple ID hiện tại đi.
  3. Chọn Continue. Nhập vào email mà chúng ta muốn đổi sang.
  4. Bấm Next, hoàn thành.


Sử dụng trang quản lý Apple ID
 

  1. Vào trang appleid.apple.com và đăng nhập.
  2. Trong khu vực Account, bấm Edit.
  3. Ở chỗ Apple ID, chọn Change Apple ID.
  4. Nhập vào email mới.
  5. Nhấn Continue.

 

Bình luận về bài viết