Đổi mật khẩu đăng nhập trên máy Mac

Đổi mật khẩu đăng nhập trên máy Mac

Tốt nhất là thỉnh thoảng bạn nên thay đổi mật khẩu đăng nhập để bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Ghi chú: Mật khẩu đăng nhập là mật khẩu bạn nhập để mở khóa máy Mac khi bạn bật hoặc đánh thức từ chế độ ngủ. Đó không phải là mật khẩu ID Apple cung cấp quyền truy cập vào iTunes Store, App Store, Apple Books, iCloud và các dịch vụ khác của Apple.

 1. Trên máy Mac của bạn, hãy chọn menu Apple 

   > Tùy chọn hệ thống, sau đó bấm vào Người dùng & nhóm (Users & Group).

  Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập và không thể mở máy Mac, hãy xem Đặt lại mật khẩu đăng nhập trên máy Mac của bạn.

 2. Bấm vào Thay đổi Mật khẩu ( Change Password).

 3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn trong trường Mật khẩu Cũ.

 4. Nhập mật khẩu mới của bạn trong trường Mật khẩu mới ( New Password), sau đó nhập lại mật khẩu trong Xác minh (Verify).

 5. Để được trợ giúp về việc chọn mật khẩu an toàn, bấm nút Khóa  bên cạnh Mật khẩu mới ( New Password).

 6. Nhập gợi ý để giúp bạn ghi nhớ mật khẩu ( Password hint).

  Gợi ý xuất hiện nếu bạn nhập sai mật khẩu ba lần liên tiếp hoặc nếu bạn bấm vào dấu hỏi trong trường mật khẩu trong cửa sổ đăng nhập.

 7. Bấm vào Thay đổi Mật khẩu (Change Password).

Bình luận về bài viết