Sửa lỗi không thể tải hoặc Update ứng dụng trên macOS Mojave

Sửa lỗi không thể tải, cài hoặc Update ứng dụng trên macOS Mojave

Bước 1: Mở App Store lên rồi để nguyên đó không tắt

Bước 2: Mở Activity Monitor lên> Tìm Services tên là appstoreagent, nhấn vào dấu X và chọn Force Quit

Bước 3: Trở lại màn hình App Store đã mở sẵn ở bước 1, sau đó làm lại thao tác tải hoặc Update App xem được chưa?

>>>> tips: Bạn mở terminal lên và gõ dòng lệnh rồi ấn enter

sudo spctl --master-disable

tiếp theo bạn điền password rồi ấn enter để anywhere mở cài tất cả các phần mềm apple không hỗ trợ

Bình luận về bài viết