phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt trên macos

EVKEYMAC:

Evekeymac là phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt trên Macos. Bắt đầu từ hệ điều hành Macos high sierra trở về sau hệ điều hành Macos bắt đầu bị lỗi bộ gõ tiếng việt và phải sử dụng phần mềm bên thứ 3 để hỗ trợ

link download : google driver

>>>> tips: bật anywhere để macos hỗ trợ chạy phần mềm từ bên thứ 3

Bạn mở terminal lên và gõ dòng lệnh rồi ấn enter

sudo spctl --master-disable

tiếp theo bạn điền password rồi ấn enter để anywhere mở cài tất cả các phần mềm apple không hỗ trợ

Bình luận về bài viết