Charles - Ứng Dụng Web Proxy Dành Cho Mac

Charles là ứng dụng được biết đến như một web proxy  hoạt động trực tiếp trên máy tính cá nhân hoặc của browser của bạn, có thể đăng nhập vào Internet nhờ Charles.


Charles - Ứng Dụng Web Proxy Dành Cho Mac

 

Charles được biết đến là một trong những ứng dụng thương mại được sử dụng với rất nhiều nhà cung cáp và phát triển web. Với ứng dụng này có thể tìm kiếm và khắc phục lỗi HTTP và HTTPS giao thông giữa các browser của nhà cấp phát và Internet.

 

Charles - Ứng Dụng Web Proxy Dành Cho Mac

 

Charles - Ứng Dụng Web Proxy Dành Cho Mac

 

Một trong những tiện ích đặc biệt của ứng dụng này đó là nó tiết kiệm thời gian và phát hiện ra lỗi một cách nhanh chóng trong quá trình hoạt động giữa các browser. Đối với nhà phát triển Flash thì Charles là ứng dụng vô cùng hữu ích với họ, bên cạnh đó ứng dụng này còn được  ứng dụng trong việc xây dựng XML trong các browser web, ví dụ như: AJAX và XMLHTTP.

 


Download Charles


Charles 4.0: https://www.fshare.vn/file/PLIJXRQ6D1RI


 

Bình luận về bài viết