Phím Tắt Khởi Động Macbook Nhanh, Đơn Giản

Ngoài cách tắt máy truyền thống mà nhiều người đang dùng, trong phạm vi bài viết này MacViet sẽ cùng bạn đi tìm cách sử dụng phím tắt khởi động Macbook nhanh và đơn giản hơn rất nhiều.


 

Phím tắt khởi động Macbook bạn cần biết

 

Phím tắt khởi động Macbook

 

Phím tắt khởi động Macbook

 

C: Dùng để bật thiết bị với CD hoặc DVD. Phím tắt khởi động Macbook có tính năng dùng khi muốn thiết lập lại hệ Mac OS hoặc thiết bị đã có Bootable Utilities

N: Dùng khởi động thiết bị từ phần ổ đĩa.

T: Dùng để khởi động thiết bị từ Target Disk Mode có nghĩa là Macbook sẽ trở thành chính ổ cứng ngoài và quá trình liên kết với máy tính được thực hiện qua phần cổng Firewire

D: Dùng khởi động thiết bị từ tính năng của chế độ Diagnostic volume      

Command-S:   Dùng khởi động từ Single-user          

Command-Alt-P-R: Dùng để thiết lập lại  PRAM nếu bạn muốn tạo lại chức năng máy như lúc ban đầu.

Command-Alt-O-F: Dùng với tính năng của Firmware

Alt/Option: Tìm đến phân vùng thực hiện khởi động thiết bị phù hợp nhất tại Startup Manager

 

Bình luận về bài viết