18+ Mẫu Macbook air cũ hà nội giá rẻ chỉ 6tr

Macbook Air là dòng sản phẩm hoàn hảo của Apple và đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Hôm nay Macbook Việt sẽ tổng hợp giá các mẫu Macbook Air cũ Hà Nội

1. MACBOOK AIR MC505 - 11.6” - LATE 2010 (6TR)

Mô tả tóm tắt

 • CPU: Core 2 duo 1.4GHz
 • RAM: 2GB bus 1067
 • Ổ cứng SSD: 64GB
 • LCD: 11.6inch
 • Độ phân giải: 1366x768

>>>>> Tìm hiểu ngay cách sử lý Macbook khi bị vào nước

2. MACBOOK AIR MC506 - 11.6” - LATE 2010 (8TR)

Mô tả tóm tắt

 • CPU: Core 2 duo 1.4GHz
 • RAM: 2GB bus 1067
 • Ổ cứng SSD: 128GB
 • LCD: 11.6inch
 • Độ phân giải: 1366x768

3. MACBOOK AIR MC503 - 13.3” - LATE 2010 (8TR)

Mô tả tóm tắt

 • CPU: Core 2 duo 1.86GHz
 • RAM: 2GB bus 1067
 • Ổ cứng SSD: 128GB
 • LCD: 13.3inch
 • Độ phân giải: 1440x900

4. MACBOOK AIR MC504 - 13.3” - LATE 2010 (9TR)

Mô tả tóm tắt

 • CPU: Core 2 duo 1.86GHz
 • RAM: 2GB bus 1067
 • Ổ cứng SSD: 256GB
 • LCD: 13.3inch
 • Độ phân giải: 1440x900

5. MACBOOK AIR MC968 - 11.6” - MID 2011 (9TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Core I5 1.6Ghz
 • RAM: 2GB Buss 1333 Mhz
 • SSD :64GB sata 3
 • LCD: 11.6 inch (1366x768)
 • VGA:Intel HD Graphics 3000

6. MACBOOK AIR MC969 - 11.6” - MID 2011 (10TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Core I5 1.6Ghz
 • RAM: 4GB Buss 1333 Mhz
 • SSD :128GB sata 3
 • LCD: 11.6 inch (1366x768)
 • VGA:Intel HD Graphics 3000

7. MACBOOK AIR MC965 - 13.3” - MID 2011 (10TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.7Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 128 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 3000
 • Độ phân gải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

8. MACBOOK AIR MC966 - 13.3” - MID 2011 (11TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.7Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 256 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 3000
 • Độ phân gải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

9. MACBOOK AIR MD223 - 11.6” - MID 2012 (9TR5)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Core I5 1.8Ghz(IvyBridge) ( Turbo Boost up to 2.8Ghz)
 • RAM: 4GB Buss 1600 Mhz
 • SSD :64GB sata 3
 • LCD: 11.6'' (1366x768)
 • VGA:Intel HD Graphics 4000

10. MACBOOK AIR MD224 - 11.6” - MID 2012 (11TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.8 GHz Intel Core i5 3MB L3 Cache
 • GPU: Intel HD Graphics 4000
 • Ổ cứng SSD: 128 GB
 • RAM: 4 GB 1600 MHz
 • Màn hình: 11.6inch
 • Độ phân giải: 1366 x 768

11. MACBOOK AIR MD231 - 13.3” - MID 2012 (12TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.8 GHz Intel Core i5 3MB L3 Cache
 • GPU: Intel HD Graphics 4000
 • Ổ cứng SSD: 128 GB
 • RAM: 4 GB 1600 MHz
 • Màn hình: 13.3inch
 • Độ phân giải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

12. MACBOOK AIR MD232 - 13.3” - MID 2012 (13TR5)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.8 GHz Intel Core i5 3MB L3 Cache
 • GPU: Intel HD Graphics 4000
 • Ổ cứng SSD: 256 GB
 • RAM: 4 GB 1600 MHz
 • Màn hình: 13.3inch
 • Độ phân giải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

13. MACBOOK AIR MD711 - 11.6” - MID 2013 (13TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.3Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 128 GB
 • Màn hình : 11.6 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 4000
 • Độ phân gải: 1366x768
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

14. MACBOOK AIR MD712 - 11.6” - MID 2013 (15TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.3Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 128 GB
 • Màn hình : 11.6 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 4000
 • Độ phân gải: 1366x768
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

15. MACBOOK AIR MD760 - 13.3” - MID 2013 (13TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.3 GHz Intel Core i5 3MB L3 Cache
 • GPU: Intel HD Graphics 4000
 • Ổ cứng SSD: 128 GB
 • RAM: 4 GB 1600 MHz
 • Màn hình: 13.3inch
 • Độ phân giải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

16. MACBOOK AIR MD761 - 13.3” - MID 2013 (15TR5)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.7Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 256 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 3000
 • Độ phân gải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

17. MACBOOK AIR MD711B - 11.6” - EARLY 2014 (14TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.4Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 128 GB
 • Màn hình : 11.6 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 5000
 • Độ phân gải: 1366x768

18. MACBOOK AIR MD712B - 11.6” - EARLY 2014 (16TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.4Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 256 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 5000
 • Độ phân gải: 1366x768
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

19. MACBOOK AIR MD760B - 13.3” - EARLY 2014 (14TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.4Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 128 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 5000
 • Độ phân gải: 1440 x 900
 •  Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

20. MACBOOK AIR MD761B - 13.3” - EARLY 2014 (16TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: Intel Core i5 1.4Ghz 3MB L3 cache
 • RAM: 4GB DDR3 1333MHz
 • SSD: 256 GB
 • Màn hình : 13.3 inch
 • VGA: Intel HD Graphics 5000
 • Độ phân gải: 1440 x 900
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, One Thunderbolt Port

21. MACBOOK AIR MJVM2 - 11.6” - EARLY 2015 (15TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 128GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 4GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 11" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0

22. MACBOOK AIR MJVp2 - 11.6” - EARLY 2015 (17TR5)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 128GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 4GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 11" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

23. MACBOOK AIR MJVe2 - 13.3” - EARLY 2015 (15TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 128GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 4GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

24. MACBOOK AIR MJVg2 - 13.3” - EARLY 2015 (18TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 256GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 4GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

25. MACBOOK AIR MMGF2 - 13.3” - EARLY 2016 (16TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 128GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

26. MACBOOK AIR MMGg2 - 13.3” - EARLY 2016 (19TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.6GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 256GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

27. MACBOOK AIR MQD32 - 13.3” - EARLY 2017 (18TR)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 128GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

28. MACBOOK AIR MQD42 - 13.3” - EARLY 2017 (20TR5)

Mô tả tóm tắt đặc tính

 • CPU: 1.8GHz Intel Core i5 Dual-Core (Broadwell)
 • Dung lượng ổ cứng SSD: 256GB
 • Thời lượng Pin: 9 giờ
 • RAM: 8GB 1600MHz LPDDR3
 • Graphics: Integrated Intel Graphics 6000
 • Màn hình: 13" LED-Backlit Glossy
 • Cổng mạng: 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0
 • Khe cắm: Dual USB 3.0 Ports, Thunderbolt Port 2

>>>> Xem ngay các mẫu MACBOOK CŨ GIÁ RẺ HÀ NỘI để có giá rẻ hơn thị trường cả triệu đồng

Bình luận về bài viết